مشخصات فردی و زندگینامه
نام:عبدالله
نام خانوادگی:صالحی
نخصص ها:فقه و اصول ، تاریخ و سیره ، علوم قرآنی

زندگی نامه

استاد عبدالله صالحی در سال 1327 در شهر نجف آباد اصفهان دیده به جهان گشود و در سال 1342 با توجه به علاقه وافری که به علوم حوزوی داشت وارد حوزه گردید و از استاتید بنامی همچون آیات اعظام گلپایگانی ، خویی، وحید و ... کسب فیض نمود و در  حین تحصیل به امر تدریس نیز اشتغاد داشتند که می توان به تدریس در حوزه علمیه قم و مکتب زینب (س) اشاره کرد از ایشان آثار متعددی به چاپ رسید است که بخشی از آن عبارت است از:  آداب زندگي و معاشرت، تهذيب نفس، (جهاد، هجرت، شهادت) ، راهنماي سعادت و خوشبختي ، كشكول نفيس (ج 1و2) ، منشور حقوق از ديدگاه امام سجاد(ع)، موصوعه فضائل قرآن و خواص آيات و ...