چهل داستان و چهل حدیث از حضرت رسول خدا (ص)
60 بازدید
ناشر: مهدی یار
نقش: نویسنده
شابک: 964-5697-97-2
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از همان دورانی که خداوند متعال اوّلین فرد انسان یعنی حضرت آدم، ابوالبشر علیه السلام را آفرید، تمام نیازمندی های درونی و برونی او را تأ مین نمود، ازهمان زمان دو نوع حجّت ظاهری و باطنی برای هدایت و سعادت بشر مهّیا گرداند.امّا حجّت ظاهری یعنی انبیاء و اوصیاء و... علیهم السّلام به عنوان حجّت و خلیفه الهی در مقابل جبهه باطل یعنی شیطان مغرور و متکبّر قرار گرفته است.امّا حجّت باطنی یعنی عقل، که این نیروی هدایت گر درون مرزی و باطنی، انسان را در مقابل هواهای نفسانی و شهوانی مساعدت می نماید.از همان دوران ابتداء زندگی، جنگ و گریز بین این دو جبهه حقّ و باطل آغاز گشت و هر کدام تلاش داشته و دارد تا صاحب خود را به سمت سعادت و خوشبختی و یا شقاوت و بدبختی (در دنیا و آخرت) سوق دهد . ...